KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Lydenstyd 2017

Was jy al ooit bevrees oor iets wat in jou lewe gebeur het? Het dinge al so donker om jou gelyk dat jy dink daar is geen uitkoms nie?

Wel Jesus het ook eens op 'n tyd so gevoel toe Hy ons sonde op hom geneem het. 'n Nag waarin Hy gewag het dat die soldate Hom moes kom haal om gegesel en gekruisig te word. Met elke hou wat op Hom geval het, het die pyn en bloed Hom herinner dat hy dit vir my en jou doen! Daar was geen uitkoms vir Hom nie! Hy moes bloei vir my en jou. Hy het totaal verlate gevoel!!  

In Lydenstyd dink ons weer terug aan daardie tyd. Lydenstyd is die aanloop tot die kruisiging en dus tyd om stil te raak, tyd om weer na ons verhoudings te kyk met God, maar ook met die mense om ons. 'n Tyd om dankie te sê vir dit wat ons telkens so onverdiend uit Sy hand ontvang. Tyd waarin ons die sondes wat ons daagliks doen kom bely en om vergifnis vra.  

Sonder jou af, raak stil en bid. Net soos wat 'n musikant sy instrument instem, stem jou gees in om Sy wil te ontvang, en een te word met Hom. 

Manna vir die dag

Manna 29 - Wednesday, March 15, 2017 - Monday, January 01, 0001

Ons wense is gewoonlik selfgesentreerd : As ek net …finansies, gesondheid,verblyf, werk, verhoudings, vervoer… Ons wense is ook dikwels vergelykend : Ek wens ek was  soos, of het soos…….As ek net soos ..So kon wees- …so lyf kon hê !

In die Bybel kry ons verskeie mense se AS :

•        Josef vertel sy broers van sy ervaring en dat sy AS was God se WANT was ( Gen 45: 5 ,7, 8)

•        Daniel se vriende : “ As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand ,o koning , verlos; maar so nie, laat  dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het , nie sal aanbid nie”(Afr 1933).

•        Satan vir Jesus:”As U die Seun van God is ....” (Matt 4)

•        Petrus vir Jesus:”Here, as dit regtig U is, beveel my om  op die water na U toe te kom.”( Matt  14:28 )

•        Jode: “ As u die Christus is , sê dit dan reguit vir ons.” (Joh 10: 24 – 30)

•        Maria :” Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie” (Joh 11:28-32) . Jesus se OMDAT antwoord lees ons in vers 41 en 42 .

•        Melaatse aan Jesus:” As U wil kan U my gesond maak.. JA. Ek wil. Word gesond!” (Mk 1:40,42)

•        Jesus:”My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” ( Matt 26:39)

My as word telkens gevolg met God se want  of sy omdatSoos in Maria en Lazarus en Jesus se wens in Getsemane.   Hy het ‘n doel, plan, sy wil... Soos ‘n legkaart : Ons vormpie wil nie pas nie , dis nie die regte een nie, ons kyk nie na die prentjie nie, die prent verstaan ons nie (spieël in ‘n raaisel). Kinders vra hulp by pa of ma of ouboet.  Ons verstaan nie altyd ‘n skaakspelskuif nie – soms eers wel later as ons terugkyk. Jesus staan ons by en help ons. Psalm 27 se lig skyn helder op my as en die Here se want

 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

 


Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.