KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Waar pas ek in ?

Toe ek onlangs na 'n legkaart kyk, het die volgende gedagte by my opgekom. Legkaart-stukke het twee unieke kenmerke. Die vorm van elke stukkie is verskillend en so ook die prentjie wat daarop verskyn.

In die volledige legkaart is daar net een plek waar 'n stukkie kan pas gegewe die vorm en die prentjie. Metafories kan ons so daaraan dink dat ons (ek en jy) 'n spesifieke plek het in die gesin, familie of werk waar ons inpas. Jy is dus uniek omdat die Here jou so geskape het, en terselfder tyd het jy 'n unieke pos (taak) wat jy moet vul.

Omdat jy uniek is en deur die Here geoormerk is om 'n spesifieke plek te vul, en 'n spesifieke doel te dien, is die vraag dus, pas jy in die wêreld se legkaart of pas jy in Christus se legkaart, en hoe lyk die prentjie wat jy vertoon? Is dit Christus se prentjie wat jy vertoon, of vertoon jy 'n wêreld prentjie?

Of is jy deel van die Christus legkaart maar vertoon 'n  wêreld prentjie (bely jy met die mond jy is vir Christus, maar tree nie so op nie)? Wat verwag die Here van ons?

Die antwoord is duidelik in Johannes 15:16

Julle het My nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. Ek het julle met 'n doel gekies………Ja, julle moet 'n permanente verskil in hierdie wêreld maak. Vra God om julle daarmee te help en Hy sal dit doen.

My MOEDER/VADERSKAP


Wanneer ek na die foto kyk sien ek hoe ‘n vader en sy twee seuns besig is om voor te berei om vis te vang. Die vader is besig om die hoek aan die lyn te sit, en die aas aan te sit, terwyl een van sy kinders toekyk. Met ander woorde ons kan aanneem dat die kind by sy vader leer om die fyn kunsies van visvang te bemeester.

Ons as moeder of vader, het so ook die verantwoordelikheid om die fyn kunsies van Christenskap aan ons kinders oor te dra. Doen jy die moeite om saans saam met jou kinders bybel te lees en te bid?  Dit begin by eenwording in Sy gees, maar dit is nie waar dit stop nie!

Hoe tree jy by die huis op teenoor jou wederhelfte? Hoe tree jy op teenoor jou kinders? Hoe tree jy op tenoor ander mense om jou, ongeag geslag of ras? Is jou optrede die van ‘n Christen? Al ooit daaraan gedink dat jy fyn dop gehou word deur jou kinders? Wel, hoe jy optree, gaan hulle waarskynlik eendag optree.

Lees Kol 3:11

Dit maak nie vir Hom saak of iemand nog altyd ‘n kerklidmaat was en of hy/sy eers laat in hy/sy lewe ‘n Christen geword het nie. Hy vra nie of iemand kan lees of skryf of waar hy/sy vandaan kom nie. Nog minder vra Hy hoe belangrik iemand in die gemeenskap is en of hy/sy ‘n goeie werk het nie. Al wat God vra is of Christus in iemand se lewe is. Want al wat tel is dat Christus in iemand se lewe is. (DB)

Belangrike Datums

Manna vir die dag


Jeugprogram

Hier is die skakel na die Speelaande vir 2016

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.