KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Waar pas ek in ?

Toe ek onlangs na 'n legkaart kyk, het die volgende gedagte by my opgekom. Legkaart-stukke het twee unieke kenmerke. Die vorm van elke stukkie is verskillend en so ook die prentjie wat daarop verskyn.

In die volledige legkaart is daar net een plek waar 'n stukkie kan pas gegewe die vorm en die prentjie. Metafories kan ons so daaraan dink dat ons (ek en jy) 'n spesifieke plek het in die gesin, familie of werk waar ons inpas. Jy is dus uniek omdat die Here jou so geskape het, en terselfder tyd het jy 'n unieke pos (taak) wat jy moet vul.

Omdat jy uniek is en deur die Here geoormerk is om 'n spesifieke plek te vul, en 'n spesifieke doel te dien, is die vraag dus, pas jy in die wêreld se legkaart of pas jy in Christus se legkaart, en hoe lyk die prentjie wat jy vertoon? Is dit Christus se prentjie wat jy vertoon, of vertoon jy 'n wêreld prentjie?

Of is jy deel van die Christus legkaart maar vertoon 'n  wêreld prentjie (bely jy met die mond jy is vir Christus, maar tree nie so op nie)? Wat verwag die Here van ons?

Die antwoord is duidelik in Johannes 15:16

Julle het My nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. Ek het julle met 'n doel gekies………Ja, julle moet 'n permanente verskil in hierdie wêreld maak. Vra God om julle daarmee te help en Hy sal dit doen.

Belangrike Datums

Manna vir die dag

Manna 23 - Saturday, October 15, 2016 - Monday, January 01, 0001
Iemand verwys onlangs na sy vergeetagtigheid as Altzheimer Light. Vergeetagtigheid is veral ’n probleem in die ouderdom. Maar soms vergeet mense doelbewus. Hulle wil nie onthou nie. Hulle probeer mense en slegte omstandighede vergeet. Party kan nie vergeet nie – die slegte dinge in hul verlede is so diep in hulle geheue ingebrand dat dit onmoontlik lyk om te vergeet. Sielkundiges moet ure omsit om hulle van die greep van die verlede te probeer bevry. Die  wat nie wil vergeet nie, soek dikwels na ’n geleentheid vir terugbetaling en wraak. Ons kan praat van ’n “langtermyn geheue” as dit by ander se foute kom : “ Ek sal nooit vergewe en vergeet nie”. Hierdie houding is soos ’n ongeneeslike siekte (kanker?) wat jou lewe stelselmatig vernietig (terwyl die ander persoon voortleef salig onbewus van jou gestadigde dood). Wat eie foute betref ly ons aan ‘n “kort-termyn geheue” of vergeetagtigheid. ‘n Splinter in die oog word ’n bos  as dit ander mense raak, maar balke in my oog sien ek nie raak nie – dit word glo transperant. Ons kan by God van vergeetagtigheid leer. Hy vergewe en vergeet. “En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek dink nie meer aan jou sondes nie” (Jes 43:25). En “Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal al ons (hulle) sondes in die diepsee gooi”. VISVANG VERBODE ! (Miga 7:19)  Aan die kruis van Jesus het die Here sy geheue volledig skoongevee. Die Here vergewe volkome en vegeet totaal-en-al. 

Jeugprogram

Hier is die skakel na die Speelaande vir 2016

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.