KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Manna vir die dag

Manna 33 - Monday, May 15, 2017 - Monday, January 01, 0001
Wat is my reaksie wanneer ’n bedelaar voor my staan? Vermy ek oogkontak.  Is ek haastig - moenie my pla nie. Ek het nie geld nie. Gee ons uit skuldgevoel. Petrus en Johannes was op pad biduur toe en ’n paar verrassings volg.  1e VERRASSING :  ’n Geweldige teenstelling. By  Mooipoort  met sy asemrowende argitektuur, pilare, skoonheid , perfeksie…. Lê daar ‘n bedelaar : lam , arm, ellendig, hulpeloos, vraend, soekend, .2e VERRASSING : Hy bedel by “armes” - geld (goud en silwer) het hul nie.  Kerkmense gee gewoonlik  geld of kos. Hy sit met sy rug na die tempel, gesig en hande  na die wêreld toe. En soek hulp buite die kerk. Hul hulp was “tydelik” want more is hy weer terug . 3e VERRASSING : Wat ek het, gee ek vir jou.  Hulle is skatryk : mot, roes, siekte, vervolging, dood kan dit nie wegneem nie.   In die Naam (krag) van Jesus van Nasaret staan op en loop. Die Nasarener was ook arm, verwerp, beledig, siek, buite die stad en van God verlate. 4e VERRASSING: ‘n Wonderwerk , meer as verwag en waarvoor gebedel is.Hy vra geld en kry wat geld nie kan koop nie. Hy draai sy rug na  die wêreld en gesig na God en die kerk toe . Hy kry hoop en gehoorsaam en glo (3:16).  Spring en dans en loof God die kerk binne. Hy is volkome herstel (vs 8-9 “loop”). Daar kry hy ’n kerk vol armes en bedelaars. 5e VERRASSING :    Ek is die bedelaar wat kan leef in die skadu van kerk –  met my  rug na God toe ? Met lam kniee  (bid nie); lam tong (loof God nie , getuig nie) en lam hand  ( dien nie ). Net Jesus kan my omdraai na God toe.  Draai om –weg van afval-bedelkos, gehoorsaam,  glo, loof en aanbid God in die kerk en tot in die hemel  (Op  7: 9-12) .  

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.