KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Waar kom my hulp vandaan ?

Dit was met ‘n swaar hart dat ons in 2016 gekyk het hoe die droogte alles om ons vernietig. Baie keer was daar die belofte van reen in die lug maar niks het gebeur nie. Boere moes toekyk hoe hulle beeste en skape omkom, omdat hulle net nie meer geld gehad het om voer te koop nie. Veld brande het die laaste bietjie hoop vernietig.

Damme het leeg geloop vir stad bewoners, en ons het water beperkings ondervind. Alles nood maatreels, om te verseker ons bly aan die lewe. Maar wat gemaak as ons uit planne uit hardloop?

Ons as mense dink ons kan alles deesdae beheer, maar dit neem ‘n droogte soos die, om ons weer te laat besef hoe klein en nietig ons werklik is! Dit neem ‘n krisis soos die, om weer op ons medemens te vertrou, mense wat water aanry, wat voer skenk. Maar bowenal neem dit ‘n krisis soos die, om ons weer op ons kniee te hou en te bid vir uitkoms!

Dankie Heer vir die die uitkoms wat u gegee het in groot gedeeltes van ons land, ons bid ook dat U uitkoms sal gee waar dit nog droog is.

Lees Psalm 121

Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm slaap nooit nie.

Manna vir die dag

Manna 26 - Wednesday, February 15, 2017 - Tuesday, February 28, 2017
Ons bid in die Ons Vader :”..aan U behoort die krag...” Het ons werklik ’n begrip van God se krag?  Psalm 8 gee ons  ’n effense idee. Kyk na die uitspansel, die mens die natuur ..alles is die werk van God se vinger ( Hebreeus) . Op ander plekke kry ons dieselfde gedagte. Toe Moses wondere voor Farao doen het sy raadgewers gesê: “Dit is die vinger van God!”.  As Jesus se wonderwerk beskou word as die werk van Satan, antwoord Hy :” Aangesien Ek dus deur die vinger van God duiwels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom”. ( Lukas 11:20). In Matteus se weergawe is die vinger vervang met “Gees van God”.  As die godsdienstiges met Jesus redeneer  oor die lewe na die dood is Sy antwoord: “ Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie” ( Matt 22:29). Dis dieselfde krag waarmee Hy Jesus opgewek het en wat Paulus sê in ons is (Ef 1:19 en 20). Dis waarom  die hemelse hallelujakoor sing:” Die oorwinning, die heerlikheid en die mag(lett. krag) behoort aan ons God!”.  God se krag is almagskrag , veel groter as wat ons kan dink en verwag. Tog, deur sy vinger te roer het Hy alles tot stand gebring en deur die asem of wind van die Heilige Gees  is alles geskep. “Here, as ek in nood en beproewing is, steek asseblief u magtige vinger uit na my toe”. 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

 


Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.