NG Kerk Randburg word in 1944 gestig met die ideaal om ‘n geestelike tuiste te wees vir mense wat in die stad ‘n heenkome kom vind het. Die geskiedenisboeke vertel verhale van besondere geseënde tye, uitdagings wat met geloofsmoed aangepak is en ‘n wonderlike gees van samewerking en liefde tussen lidmate. Tye van ernstige krisisse en nood word gevolg deur tye van groei en voorspoed. 

Na meer as 70 jaar van lewe bly die gemeente kies om ‘n geestelike tuiste te wees vir die Christus-gelowige wat in die 21ste eeu in die stad werk en leef. Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld met seën dien. 

Kantoor -  011 789 2428
ngrburg@mweb.co.za  

Die simboliek van NG Randburg :

Hart: Dit is waar alles begin ... God maak in Sy hart plek vir ons ... ons bind ons met die hart aan mekaar ... en ons kry ‘n hart vir die wêreld.
Aarde:  Die ronde swart sirkel vertel dat ons kerk binne in die wêreld is.
Kleure:  Rooi is die kleur van die hart – liefde en vuur. Pers verwys na Jesus se kruisoffer en geel dui op vreugde. Groen wys op groei en blou is die kleur van konings en mag.  
Blare van ‘n lewenskragtige boom wat in verskillende rigtings groei wys op die onkeerbaarheid van God se werk wat oor grense beur en gaan waar dit wil.
Mense: Uitgestrekte hande (lof aan God) vat aan mekaar (behoort in liefde) en hulle voete breek deur die swart lyne (diens in die wêreld). Dit alles dui op die manier waarop Christene met die wonderlike liefde van God in Sy kerk en die wye wêreld kan leef en bly werk. 

ONS GROEI, BEHOORT EN DIEN!

Manna vir die dag

Manna 36

Erflating laat mense juig. Daar is groot dankbaarheid. Die erfporsie is onverdiend. Party mense se erfgoed hou nie - soos die spreekwoord sê: Erfgeld is swerfgeld. Dink na oor jou Christelike erfskatte wat deur 16 eeuse hervormers nagelaat is : Genade alleen (Sola gratia), geloof alleen (sola fide),  Woord alleen (sola scriptura), Christus alleen (sola Christi). ’n Rykdom skatte soos  Luther se Bybel in die Duitse volkstaal ; Die Belydenisskrifte (12 Artikels, Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreëls,Nederlandse Geloofsbelydenis); Liedere skat: Psalms en Gesange, ander geestelike liedere; Bybelse etiek : 10 gebooie , waardes en norme; Die waarde van die geloofsgemeenskap; Die invloed van die Christendom op die samelewing: barmhartigheid, onderwys , vrede , ens. Hoe kan jy hierdie erfdeel bewaar of koester ? Bewys jou dankbaarheid deur jou Christelike erfenis elke dag in jou leefstyl uit te leef en  te bewys. Praat daaroor- vertel veral die opkomende geslag watter rykdom en  skatte ons deel geword het. Erfporsie word dikwels as gevolg van lyding en beproewing ontvang (Kol 1:24-25). Kortliks: Ons het iets kosbaars geerf. Dis net ’n klein deel van die erfporsie wat in sy volle rykdom vir ons wag.  In trust vir ons bewaar word vir die lewe hierna. Wees trots op jou erfenis en moenie dit opmors nie.

MANNA VIR ELKE DAG (37)

Mense vernietig standbeelde. Ander rig weer standbeelde op. Die eerste bladsye van die Bybel vertel dat mense “beeld “ van God is. Wat beteken  dit? Lyk ons soos God ? (ooreenkoms). Voel ons soos God? (emosies). Maak ons soos God ?(handelinge). Wat sê  die  Woord elders oor die mens en oor God se beeld ? (Bv Psalm 8).  Mense is net bietjie minder as ‘n goddelike wese gemaak en  met aansien en eer gekroon (omhul). Hy heers  en onderwerp. Deur Jesus  se lewe en optrede sien ons  wie God is en hoe die mens as beelddraer van God moet wees en optree. Ons moet ondermeer soos Jesus liefhê , vergewe , opoffer en optree sonder selfsug, nederig, sonder eie belang. Ons moet soos Jesus  ander eerste stel. Beelde van God en sy verteenwoordigers maak soos HY  en uit liefde en genade vergewe, barmhartig wees, heilig wees, vrede soek. Ons is dielewendige beelde van God, sy verteenwoordigers tussen die ongelowige en goddelose mense. Ons moet voel soos God : liefde , barmhartigheid, genade , omgee. Ons moet soos Godoptree : voorbeelde wees, vergewe, regverdig, eerlik, hulpvaardig, betroubaar ....Die Here wil op elke plek waar ons leef en beweeg sy beelde oprig – lewendige beelde - wat gedurig na Hom wys  en mense aanspoor om soos God te wees, en soos Jesus op te tree deur die krag en werking van die Heilige Gees. Dis die Gees wat ons gedrag bepaal en maak dat ons verander om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor 3 : 18).

 

Die Heilige Gees beskerm my!

Wanneer ons na die foto kyk kan ons sien dat die hek gesluit is, en ons dus keer om aan die anderkant te kom, vir een of ander rede, al is die uitsig so mooi!
So vind ons ook baie keer in ons lewens dat daar versoekings op die horison verskyn. Dit kom gewoonlik in die vorm van, geld, ‘n mooi meisie/man wat reeds in ‘n verhouding staan/getroud is, met iemand.
Dan is daar gewoonlik ‘n stemmetjie hier binne wat sê --- MOENIE!
So waarsku die Heilige Gees ons om gehoorsaam te wees en Sy wil uit te leef. Tog ignoreer party mense die stemmetjie en dit loop dan uit op baie pyn en hartseer.

Wat sê die bybel vir ons in 1 Kor 10:13
Die versoekings wat oor julle kom, is dieselfde as wat enige ander mens teëkom. God sal julle nie in die steek laat nie………..As daar dan dinge met jou gebeur wat jou van God se pad wil afkry, sal God jou help om die regte besluit te neem en jou dan die krag gee om te doen wat jy besluit het.

Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Ander Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147