Weeklikse aankondigings

19 Maart 2017

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp. Lydenstyd 3.
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel. 
 read more ...

12 Maart 2017

 1.  Erediens: Ds Rian Steenkamp. Lydenstyd 2.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Saal) nadat hulle die erediens verlaat het.
 3. 7 Ritmes vir kinders – Deel 1: Ouers wat nog by die reeks wil inskakel kan direk na die erediens in die koffiekroeg aanmeld.  Verlede week se module word vandag herhaal.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel. 
 read more ...

5 Maart 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Lydenstyd 1. 2 Kor 5 : 16-21. In Christus heeltemal nuut ...
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Sysaal) na die erediens.
 3. Doop: Lyle en Chanelle Johns met Katelyn;  Phillip en Anja de Bruyn met Lia.
 4. Alle ouers word opgeroep om aan die reeks “7 Ritmes vir kinders” wat vandag begin deel te neem. Direk na die erediens in die saal.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 read more ...

26 Februarie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Filippense 3:17 – 21. Ons trap Jesus-spore op aarde.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Saal) nadat hulle die erediens verlaat het.
 3. Alle ouers word versoek om direk na die erediens in die kerkgebou agter te bly vir ‘n kort inligtingsgesprek oor die beplande aksie gebaseer op “7 Ritmes vir kinders”.
 4. Sanggroep: Dié groep oefen na die erediens in die konsistorie. Meld asseblief daar aan.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel.
 6. Kerkraadsvergadering: 18h00 in die konsistorie.
 read more ...

19 Februarie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Nagmaal en Toewydingsdag. 1 Kor 3:10-23.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg. Kategese Genietdag vir elke klas na die erediens.
 3. Sanggroep: Dié groep oefen na die erediens in die konsistorie. Meld asseblief daar aan.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel.
 5. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 read more ...

12 Februarie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Toewytyd 4.  Fil 3 : 4 – 14  ‘n Lewe wat Jesus regtig ken ...
 2. Kategese (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens, Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Saal) nadat hulle die erediens verlaat het.
 3. Sanggroep: Dié groep – vir almal wat hou van sing – oefen na die erediens in die konsistorie. Meld asseblief daar aan om betrokke te raak.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat en wil verseker dat elkeen spoedig effektief inskakel. 
 read more ...

29 Januarie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Toewytyd 2. Matt 5:17 – 26. Jesus-liefde laat ons liefhê.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.
 3. Sanggroep: Dié groep – vir almal wat hou van sing – oefen na die erediens in die saal. Meld asseblief daar aan om betrokke te raak.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat wat by die gemeente aansluit en wil graag so gou as moontlik verseker dat elkeen effektief inskakel en deel van die bedieningsplan word.
 read more ...

22 January 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Toewytyd 1. Jesaja 62:1 - 5  Liefde wat nuut maak en bou!
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.
 3. Kategese: Ouers kan kinders steeds vandag na die erediens inskryf. Gr 3 en 4 (Kamer 1) Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7 – 10 (konsistorie) en Gr 11 in ds Servaas se kantoor. Ouergesprek met belydenisklas vind 29 Januarie na die erediens in die konsistorie plaas.
  Ons erken dankbaar die kategete en jeugleiers wat weereens vanjaar diens doen: Jolene de Kock (Kleuterkerk); Marli Dorfling (Kleinkerk); Vearley le Roux (Gr 3 en 4); Willem en Amanda Nel (Gr 5 en 6); Daneel Lombaard (Gr 7 - 10) en Johan Laubscher (Gr 11). Ons is ook dankbaar vir ons aflos-kategete wat gereeld sal diens doen: Suné Stevens, Karien Jones, Rosemary Theron, Ilse Grobler en André en Marisa Combrinck.
 4. Sanggroep: Dié groep – vir almal wat hou van sing – oefen na die erediens in die saal. Meld asseblief daar aan om betrokke te raak.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat wat by die gemeente aansluit en wil graag so gou as moontlik verseker dat elkeen effektief inskakel en deel van die bedieningsplan word.
 6. Omgeegroepe soos deur die leiers gereël. Lidmate wat sou belangstel om vanjaar by ‘n groep aan te sluit moet asb na die diens by ds Rian in die koffiekroeg aanmeld.
 read more ...

15 Januarie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Epifanie 2. 1 Kor 1: 1- 9 ... Leef uit wat ons van God weet.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg. Ouers kan kinders ook na die erediens inskryf.
 3. Kategese registrasie: Gr 1 en 2 in die sysaal, Gr 3 en 4 in Kamer 1, Gr 5 en 6 in Kamer 2, Gr 7 – 10 in die konsistorie en Gr 11 in ds Servaas se kantoor. Ouers ontmoet kategete in die verskillende klasse na die erediens. Kategete vergader in die konsistorie na registrasie.
  Ons erken dankbaar die kategete en jeugleiers wat weereens vanjaar diens doen: Jolene de Kock (Kleuterkerk); Marli Dorfling (Kleinkerk); Vearley le Roux (Gr 3 en 4); Willem en Amanda Nel (Gr 5 en 6); Daneel Lombaard (Gr 7 - 10) en Johan Laubscher (Gr 11). Ons is ook dankbaar vir ons aflos-kategete wat gereeld sal diens doen: Suné Stevens, Karien Jones, Rosemary Theron, Ilse Grobler en André en Marisa Combrinck.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. Ons is opgewonde oor elke lidmaat wat by die gemeente aansluit en wil graag so gou as moontlik verseker dat elkeen effektief inskakel en deel van die bedieningsplan word.
 read more ...

11 Desember 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan
 read more ...

4 Desember 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 3. Doop:  Gideon en Yolanda Laubscher met Divan.
 read more ...

27 November 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Christus-woordstories met die sang- en musiekgroepe.
 2. Omgeegroepe: Afsluitings soos deur die leiers gereël.
 3. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 4. Kerkraad bevestig: Peter McQueen, Ilse Grobler, Annelize Scholtz, Mynhardt Kapp, Johan Moolman en André Combrink as voorsitter van die Kerkraad.
 read more ...

13 November 2016

 1. Erediens: Dr Henk Gous. Luk 17:3-4, Matt 6:14  Vergifnis géé is moeilik maar baie nodig.
 2. Kleuterkerk:  Poppekas in die koffiekroeg.
 3. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 4. Omgeegroepe vir almal soos deur die leiers gereël.
 5. Kerkraad:  Die volgende lede is vir nog ‘n termyn herkies:  Ilse Grobler, Leo Thamm, Annelize Scholtz, Mynhardt Kapp, Johan Moolman en André Combrink is herkies as Voorsitter van die Kerkraad.
 read more ...

6 November 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Nagmaal. Dankfees. Leef in moeilike tye 4. Haggai 2:1-9
 2. Doop:  Dian en Carmen Beneke met Nicolaas Stephanus.
 3. Kategese:  Afsluiting vir alle klasse na die diens.
 4. Dankie sê-ete – 12:00. Almal wat plek bespreek het ... bring ‘n slaai en nagereg vir die saameet-tafel – asook eie drinkgoed en eetgerei.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 6. Kerkraadsvergadering -18:00 in die konsistorie.
 read more ...

30 October 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Leef met God in moeilike tye. Habakuk 2: 1-4. Glo is wag.
 2. Doop:  Chris en Christine Koster met Thomas.
 3. Belydenisaflegging:  Melissa Kapp, Jannè Scott en Lise Scott.
 4. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Afdak) tydens die diens.
 5. Kersfeeskardoese: Trane en kartondose is in die portaal beskikbaar.
 6. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

23 Oktober 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp
 2. Kleuterkerk (3-6jr) en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die koffiekroeg vir Poppekas.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Afdak) na die diens. Gr 11’s na die diens in ds Servaas se kantoor...
 4. Omgeegroepe vir almal soos deur die leiers gereël.
 read more ...

16 Oktober 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Leef met God in moeilike tye – Deel 1. Jeremia 29 : 4 - 7
 2. Kleuterkerk (3-6jr) en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die koffiekroeg vir Poppekas.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) tydens die diens. Gr 11’s en hulle ouers na die diens in ds Servaas se kantoor..
 4. Vrouelidmate- bestuur direk na die erediens in die konsistorie.
 5. Omgeegroepe vir almal soos deur die leiers gereël.
 6. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

2 Oktober 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp. Psalm 23:6 (Deel 5 in reeks.)  Die Here is vir ons goed.
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan
 read more ...

25 September 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) en Gr 11 (Ds  Servaas se kantoor) tydens die erediens.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

18 September 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Jesus-stories 6. Markus 10:17-22. Jesus red almal ... !
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) en Gr 11 (Ds  Servaas se kantoor) tydens die erediens.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

28 Augustus 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Jesus-stories - 3. Geloof laat ons aanhou! Lukas 18:1-9.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die Koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) en Gr 11 (Ds  Servaas se kantoor) tydens die erediens.
 4. Vroue Dankbaarheidskoeverte word vandag opgeneem en die opbrengs gaan vir die Kersfeeskardoese-projek.
 5. Vetkoeke ten bate van die gemeente se noodfonds by die kombuistoonbank te koop.
 6. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

21 Augustus 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp. Jesus-stories - 2. Vaderliefde in oorvloed. Lukas 15:11-32.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die Koffiekroeg.
 3. Kategese:  Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) en Gr 11 (Ds Servaas se kantoor) na die erediens.
 4. Vroue Dankbaarheidskoeverte word vandag uitgedeel en op 28 Augustus teruggebring.  Die opbrengs gaan vir die Kersfeeskardoese-projek.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan
 read more ...

14 Augustus 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Jesus-stories vir ons lewe - Week 1. Matt 13:1 - 9; 18 – 23.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in sysaal en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die koffiekroeg tydens erediens.
 3. Kategese:  Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Afdak) tydens die erediens.
 4. Vetkoeke ten bate van die gemeente se noodfonds by die kombuistoonbank te koop.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

7 Augustus 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. 10 Beloftes van God wat die lewe verander! 
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 3. Omgeegroepe: Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 in Kamer 1 ontmoet.
 read more ...

31 Julie 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock  Efes 2:11 – 22.  God se gemeente -  murasie of  tempel?
 2. Kleuterkerk (3 - 6jr) in sysaal en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die koffiekroeg tydens erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel)  tydens die erediens en Gr 11  in ds Servaas se kantoor na die erediens.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 5. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.  Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 in Kamer 1 ontmoet.
 read more ...

24 Julie 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp.  “Ons behoort” 1
 2. Kleuterkerk (3-6jr) en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die Koffiekroeg vir Poppekas.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) en Gr 11 na die erediens in ds Servaas se kantoor.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

26 Junie 2016

 1. Erediens: Ds Rian Steenkamp 
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 read more ...

12 Junie 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Lukas 6:27-36. Jesus-liefde het ‘n skerp kant.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in die Koffiekroeg vir Poppekas.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1),  Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Afdak) tydens die erediens. Gr 11 na die diens.
 4. Bevestiging van kerkraad: Frikkie van Wyk, Theuns Volschenk, Johann de Jager, Herman van Huyssteen, Ruan Oosthuizen, Heinrich Ueckermann.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom! Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël. Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 by die kerk ontmoet.
 read more ...

24 April 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Paastyd 4. Lukas 24:13 – 35. Jesus op die pad met ons ...
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 in Kamer 1, Gr 5 en 6 in Kamer 2, Gr 7-10 (afdak) tydens die erediens en Gr 11 in ds Servaas se kantoor na die erediens.
 4. Nuwe lidmate: Baie welkom!  Meld asseblief by die diensspan in die portaal aan.
 5. Vetkoeke ten bate van die gemeente se noodfonds by die kombuistoonbank te koop.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël. Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 in die sysaal ontmoet.
 read more ...

17 April 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Paastyd 3. Johannes 21: 11 – 18. Genade verander alles.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens erediens.
 3. Kategese: Daar is nie vandag kategese nie. Die meeste kinders neem deel aan die Familiedag by Acro Branch.
 4. Vrouelidmate bestuur vergader direk na die erediens in die konsistorie.
 5. Nuwe lidmate: Baie welkom!  Meld asseblief by die diensspan in die portaal aan.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël. Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 in die sysaal ontmoet.
 read more ...

10 April 2016

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock. Paastyd 2. Filippense 3 : 8-15 ... So leef Jesus in my!
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens erediens.
 3. Kategese: Gr 3 en 4 (Kamer 1), Gr 5 en 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (Kapel) tydens die erediens en Gr 11 (Ds Servaas se kantoor) na die erediens.
 4. Omgeegroep vir ouers met kleiner kinders – 10:30 in die koffiekroeg.
 5. Vetkoeke ten bate van die gemeente se noodfonds by die kombuistoonbank te koop.
 6. Nuwe lidmate: Baie welkom!  Meld asseblief by die diensspan in die portaal aan.
 7. Omgeegroepe soos deur leiers gereël. Lidmate wat nog by ‘n omgeegroep wil inskakel kan ds Rian vanaand om 18:00 in die sysaal ontmoet.
 read more ...