Basaar Bydraes 2023

Vanjaar se basaar is amper soos “van ouds”. Daar is vooraf bestellings vir sekere van die kostafels maar alles is weer oop tydens die basaar. Bestanddele, ander gebak (behalwe vars) en lekkergoed moet asb voor 21 Februarie 2023 by die kerk afgegee word. Slegs varsgebak word op basaardag voor 12:00 afgelewer.

As jy verkies om die bydraevorm liewer af te laai en in te vul, is jy welkom.
Klik knoppie onder of blaai af na die aanlyn vorm.