Welkom!

 

Ons is opgewonde dat jy/julle vandag deur die webblad by NG Kerk Randburg kom kuier het. Moontlik gaan die gemeente jou/julle geestelike tuiste word.

Elke nuwe lidmaat is natuurlik vir ons kosbaar en gevolglik wil ons die aanmelding en inskakeling so effektief moontlik laat gebeur. Help ons asseblief daarmee!

• Voltooi die Aanmeldingsvorm sodat ons so gou as moontlik kan kontak maak en reël vir ‘n besoek deur ons leraar, ds Servaas de Kock. ‘n Volledige Nuwe Lidmate pakket sal met dié besoek beskikbaar gestel word.

• Die Aanvra van Lidmaatskap kan ook voltooi word maar is nie noodsaaklik vir die aanmelding nie. Dit vergemaklik egter die proses as dit eerder gouer as later voltooi word.

• Stuur die voltooide vorm/s asseblief vir ons terug op watter manier ook al verkies word: per e-pos ngrburg@mweb.co.za of per faks: 086 517 7058.

Lidmaatwees bied natuurlik voorregte maar ook verantwoordelikhede. Ons sal dit graag in perspektief wil plaas tydens die ontmoetingsgesprek en vertrou sommer by voorbaat dat jou/julle deel wees van hierdie gemeente vir almal daarby betrokke ‘n geseënde ervaring sal wees.

Moet asseblief nie huiwer om die kontaknommers – op die webblad – te gebruik indien daar enige onduidelikhede bestaan nie.

Ons sien regtig uit na die eerste ontmoeting.